StageROCs!

Hét stagematch- en stagevolgsysteem voor de beroepspraktijkvorming in het MBO. StageROCs is ontwikkeld vanuit de filosofie: De student is in StageROCs de spil en eigenaar van alle stagegerelateerde activiteiten. De student is verantwoordelijk is voor zijn eigen leerloopbaan. De stagebegeleider en praktijkopleider faciliteren en ondersteunen. Zo draagt StageROCs niet alleen zorg voor de 'tools', maar draagt het ook bij aan de ontwikkeling van de student als aankomend professional in competenties als zelfregie en ondernemerschap.

Meer weten? Brochure

Nieuwsbrief dec 2016

StageROCs: het middel tegen bureaucratie

Ondersteuning in de BeroepsPraktijkVorming voor alle betrokkenen, doelmatig en uitnodigend

De stagedocent als regisseur

De stagedocent zit in StageROCs aan het roer. Geen omslachtige papierstromen meer maar alle informatie digitaal, in één systeem. Snel inzicht in welke studenten zich in welke fase bevinden. Communiceren met de hele groep of individuele studenten. Beoordelen is snel en eenvoudig. Geen stapels papieren meer!

De student aan zet!

De student zoekt in het actueel en passend aanbod van stages in de eigen regio of, maakt zelf een stage! De student solliciteert en komt tot een overeenkomst. Registratie van tijd, indrukken via notities, foto's en filmpjes via de StageRocs app. Aan het einde van de leerloopbaan een compleet portfolio.

De praktijkopleider als leermeester en potentiële werkgever

De praktijkopleider kan in StageROCs meekijken, uren controleren en mee-beoordelen. Via een eenvoudige login is StageROCs te bereiken waar direct zichtbaar is welke urenformulieren wachten op goedkeuring of dat er een verslag klaarstaat.

Stap 1 van 4: Matching

Studenten zoeken in, en kiezen uit een actueel en passend aanbod van stages in de eigen regio (directe koppeling met Stagemarkt.nl). En bovendien voor hun opleiding! De Stagedocent matcht mee, de juiste student bij het juiste leerbedrijf. Gelijke verdeling van studenten over de beschikbare stageplekken.

Stap 2 van 4: Contractering

Studenten kunnen pas stagelopen als de matchingsfase is afgerond door goedkeuring van stagebegeleider én een BPV-overeenkomst. De contracten kunnen gelijk door naar de administratie. Bedrijven zonder leererkenning kunnen ook aangevraagd worden.

Stap 3 van 4: StageVolg

De student-app van StageROCs herinnert en motiveert de student om uren in te vullen en verslagen te maken. Digitale urenregistratie, papierloos! Gesprekken over de stage voer je via een chat in StageROCs, dus afspraken eenvoudig terughalen. Directe beoordeling door jouw stagedocent en praktijkopleider.

Stap 4 van 4: Afronding

Stagebegeleiders zijn minder tijd kwijt aan administratie; meer tijd voor BPV bezoeken. Wederzijdse beoordeling: Leerbedrijven worden ook beoordeeld door studenten met “ratings”. Opdrachten en beoordelingen worden opgenomen in het praktijkportfolio van de student.

StageROCs sponsort VV Utrecht

Sinds 1 november 2016 sponsort StageROCS het eerste herenteam van VV Utrecht. Deze volleybalvereniging uit Utrecht is een van de grootste verenigingen van Nederland met een grote jeugdafdeling. BlueBased, de makers van StageROCs, vindt het leuk dat het 1e herenteam met de inspeelshirts van StageROCs elke wedstrijd begint.

Wij zijn BlueBased

BlueBased structureert, repareert, combineert, verbetert en vergroot het inzicht in uw eigen gegevens via intelligente software. Bluebased heeft ruime ervaring in ondersteuning van onderwijsprocessen en specifiek stage. Stagerage, de voorloper van StageROCs, ondersteunde al op 70 middelbare scholen het proces rondom de maatschappelijke stage.

Download brochure


Subsidies ?